Ciężar właściwy - strona 7

Metalurgia Aluminium - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4767

. Własności aluminium • Aluminium ma ciężar właściwy 2,7 g/cm3, należy do metali lekkich, ma barwę...

Turbiny wodne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 707

- ciężar właściwy wody, Q- przepływ lub przepływność turbiny. Współczesna technika do kwestionowania turbin...

Przeróbka kopalin użytecznych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1778

będzie złożony z ziarn o jednakowym ciężarze właściwym, to efektem klasyfikacji będą dwie klasy ziar­nowe...

Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • dr inż. Jakub Mazurek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3535

wypełnione wodą. e - wskaźnik porowatości, liczba niemianowana γs - ciężar właściwy szkieletu skalnego, kN/m3...

Dobieg z mechaniki gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

spoiste o ciężarze właściwym γs = 26 kN/m3 i porowatości ogólnej n = 0.35. Poniżej warstwy utworów...