Ciężar właściwy

note /search

Azotek krzemu, materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Azotek krzemu Twardość- 1000 hV, ciężar właściwy- ok. 4,5, bardzo odporny na naciski...

Statyka cieczy i gazów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1974

, skierowana pionowo do góry o wartości równej iloczynowi ciężaru właściwego cieczy i objętości wypartej cieczy...

Mocz - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

właściwy: • 1,001-1,030, • 1001-1030 g/L, • 50-1400 mosm/kg. Zmiana ciężaru właściwego moczu może nastąpić...

Wzory na egzamin, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2835

między innymi: oznaczenia masy, gęstości, ciężaru, masa szkieletu gruntowego, masa wody, względny ciężar...

Stateczność skarp i zboczy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geotechniczne zabezpieczenia eksploatacji podwodnej P
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

warstwy 3 i 4 - siła tarcia na kontakcie warstwy 1c i 2 - pole „trójkąta” zwału - ciężar właściwy zwału...

Wykład - wartości etyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

”, czy „przyzwoitości”. W łonie „tradycyjnego” trybu Życia wszystko, co się działo, zdawało się posiadać ten sam cięŻar...