Dobieg z mechaniki gruntów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobieg z mechaniki gruntów-opracowanie - strona 1 Dobieg z mechaniki gruntów-opracowanie - strona 2 Dobieg z mechaniki gruntów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dobieg z Mechaniki Gruntów
Zadanie 1
Wymagane zagęszczenie korpusu wału przeciwpowodziowego III klasy wynosi Is ≤0.95. Wykorzystując podaną na rysunku krzywą zagęszczalności gruntu obliczyć czy zagęszczenie gruntu jest dostateczne, jeśli wilgotność wynosi 17%, a gęstość właściwa szkieletu gruntowego wynosi 2,0 g/cm3 Zadanie 2
Zaprojektować bezpieczne (n = 1,30) nachylenie skarpy w gruncie o kacie tarcia wewnętrznego φ = 35o. Zadanie 3
Naprężenie [kPa]
Czas
[min]
25
50
100
200
100
50
25
0
25
50
100
200
h
19,853
18,411
17,602
16,784
16,02
16,59
16,938
17,116
17,389
17,223
17,012
16,511
Obliczyć wartość modułu ściśliwości pierwotnej i wtórnej w przedziale naprężeń 50-200 kPa
Obliczyć wskaźnik porowatości gruntu po zakończeniu badania, jeśli na początku próbka posiadała masę 138,5 g i wilgotność 40%. Gęstość właściwa badanego gruntu wynosi 2,1 g/cm3. Średnica pierścienia to 7 cm.
Zadanie 4
W celu kontroli zagęszczenia warstwy nasypu wykonanego z gliny pylastej pobrano do cylindra o objętości 200 cm3 próbkę o nienaruszonej strukturze. Masa próbki w stanie wilgotnym wynosiła 408,32 g i po wysuszeniu w temp. 105°C masa wyniosła 352 g.
Oblicz stopień wilgotności badanego gruntu
Określ stan oraz i konsystencję gruntu, biorąc pod uwagę, że:
Gęstość właściwa szkieletu gruntowego- 2,65 g/cm3 Granica plastyczności- 11%
Granica płynności- 30%
Zadanie 5
Zadanie 6
W profilu geologicznym podłoża do głębokości 5 metrów zalegają grunty spoiste o ciężarze właściwym γs = 26 kN/m3 i porowatości ogólnej n = 0.35. Poniżej warstwy utworów spoistych znajduje się warstwa piasków gruboziarnistych i pospółek o miąższości 4 metrów, której średni współczynnik filtracji wynosi k = 10-3 m/s.
Proszę obliczyć jaka może być maksymalna głębokość wykopu fundamentowego, zapewniająca stateczność gruntu w dnie wykopu (współczynnikiem stateczności n = 1.5), jeżeli grunt spoisty jest utworem całkowicie nieprzepuszczalnym, a wysokość zwierciadła wody zmierzona za pomocą piezometru wynosi 1,8 pod powierzchnią gruntu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz