Chromatyna budowa - strona 8

Biologia - układ dokrewny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1260

i fosforanów niezbędnych do budowy kości * w czasie skoku pokwitaniowego powoduje wydłużanie się chrząstek...

Układ dokrewny - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 805

i fosforanów niezbędnych do budowy kości * w czasie skoku pokwitaniowego powoduje wydłużanie się chrząstek...

Bakterie i wirusy - informacje ogólne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński
 • Mikrobiologia żywności
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 4382

Porówanie budowy komórki PROKARIOTYCZNEJ I EUKARIOTYCZNEJ kom. PROKARIOTYCZNA kom. EUKARIOTYCZNA...

Komórka - wybrne zagadnienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

, ponieważ występują w niej pory jądrowe. Co wchodzi w skład jądra komórkowego? - karioplazma - chromatyna - jąderko...

Centrosfera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1337

, ponieważ występują w niej pory jądrowe. Co wchodzi w skład jądra komórkowego? - karioplazma - chromatyna - jąderko...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teofil Szczepanowski
 • Podstawy genetyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456

chromatyny, chromatydy i kinetochor. Jaką rolę w replikacji DNA pełnią: helikaza, polimeraza, ligaza DNA...

Transferazy- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

w kierunku szczeliny DNA S. Kumar, i wsp., N. A. R., 1994, 22, 1-10 Metylacja DNA a struktura chromatyny...