Centrosfera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Centrosfera - strona 1 Centrosfera - strona 2

Fragment notatki:

Jakie dwie zorganizowane struktury mogą być tworzone przez mikrotubule?
- rzęski komórek nabłonkowych
- witki plemników
Podaj dwa przykłady białek motorowych.
- dyneina
- kinezyna
Co składa się na centrosferę? Jakie są dwie inne nazwy tej struktury?
Jest to inaczej centrosom albo centrum komórkowe. W jej skład wchodzą dwie ustawione prostopadle względem siebie centriole oraz kawałek cytoplazmy dookoła nich.
Jak zbudowana jest centriola?
Składa się na nią 9 trójek mikrotubuli i filament w środku.
W jakiej fazie podziału komórki zachodzi replikacja centrioli?
Zachodzi one w fazie S (syntezy DNA).
Co to jest kinetosom? Jaka jest inna nazwa tej struktury?
Jest to struktura znajdująca się na końcu aparatu ruchowego rzęski lub witki plemnika organizująca ich strukturę. Inaczej nazywana jest ciałkiem podstawowym.
Ile % materiału genetycznego komórki znajduje się w jądrze komórkowym? Gdzie znajduje się pozostała jego ilość?
99% materiału genetycznego znajduje się w jądrze komórkowym, zaś pozostała jego ilość znajduje się w mitochondriach w postaci mtDNA.
Jaka struktura wchodząca w skład jądra komórkowego oddziela je od cytoplazmy?
Jest nią otoczka jądrowa.
Jak zbudowana jest otoczka jądrowa? Czym ma ona charakter ciągły?
Jest to podwójna błona elementarna składająca się z błony jądrowej zewnętrznej i wewnętrznej. Jej charakter nie jest ciągły, ponieważ występują w niej pory jądrowe.
Co wchodzi w skład jądra komórkowego?
- karioplazma
- chromatyna - jąderko
- macierz jądrowa
- białka
Jakim barwnikiem wybarwia się jądro komórkowe?
Wybarwia się hematoksyliną, ponieważ jest zasadochłonne.
Podaj przykład komórki, która jest: a) bikariocytem, b) polikariocytem.
a) komórka mięśnia poprzecznie prążkowanego serca
b) osteoklast
Jaką formę może przybrać jądro komórkowe komórki, która uległa zwyrodnieniu?
- kariopiknozy
- kariolizy
- karioreksis
Gdzie znajduje się przestrzeń okołojądrowa?
Leży ona pomiędzy błoną jądrową zewnętrzną a wewnętrzną.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz