Chorągiew - strona 2

Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4382

desygnaty „S” są zarazem desygnatami „P” i odwrotnie S - flaga P - chorągiew Stosunek nadrzędności Każde P...

Kofederacja Barska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

się z ochotników szlacheckich, milicji magnackich i częściowo żołnierzy chorągwi komputowych. Walczyły przeciwko...

Jamioł "Obrazek Wiejski" - treść

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

dosyć wyraźnie przytwierdzoną do następnej ławki chorągiew, wyobrażającą grzeszników wśród płomieni...

Tło reform do 1764 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1540

medyczną i wojsko (chorągwie powiatowe). Wprowadzono również sejmiki gospodarcze, zajmujące się m.in...

Wespazjan Kochowski treść "Pieśni V"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

            Okrył taborem. Sam pod buńczuki Tatarzy majaczą, Zielone chana ich chorągwie znaczą, A tego zwycięstw...

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4368

, jaki stanowiła chorągiew, czyli oddział wojskowy, a ustrój chorągiewny przez całe średniowiecze odgrywał...