Chorągiew - strona 2

Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4312

desygnaty „S” są zarazem desygnatami „P” i odwrotnie S - flaga P - chorągiew Stosunek nadrzędności Każde P...

Kofederacja Barska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

się z ochotników szlacheckich, milicji magnackich i częściowo żołnierzy chorągwi komputowych. Walczyły przeciwko...

Jamioł "Obrazek Wiejski" - treść

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

dosyć wyraźnie przytwierdzoną do następnej ławki chorągiew, wyobrażającą grzeszników wśród płomieni...

Tło reform do 1764 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1526

medyczną i wojsko (chorągwie powiatowe). Wprowadzono również sejmiki gospodarcze, zajmujące się m.in...

Wespazjan Kochowski treść "Pieśni V"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

            Okrył taborem. Sam pod buńczuki Tatarzy majaczą, Zielone chana ich chorągwie znaczą, A tego zwycięstw...

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4340

, jaki stanowiła chorągiew, czyli oddział wojskowy, a ustrój chorągiewny przez całe średniowiecze odgrywał...