Centromer - strona 4

Genetyka ogólna i weterynaryjna

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genetyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798

od wielkości chromosomów oraz położenia centromeru. W poszukiwaniu homologów pomocne są prążki (w metodach...

Struktura jądra interfazowego - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Joanna Strubińska
  • Biologia komórki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

i euchromatyna. Duże chromosomy o ułożeniu 2 biegunowym - heterochromatyna przy centromerach - euchromatyna...

Botanika - wykład 3

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Botanika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

są wtedy widoczne) i nie mają centromerów. bardzo mało histonów, które mają odmienną budowę w porównaniu z histonami...

Genetyka - omówienie definicji i zagadnień

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1113

homologicznymi, mają podobne wymiary, kształt i położenie centromerów. Wiele cech człowieka uwarunkowanych...