Cena równowagi rynkowej - strona 3

Zmiany punktu równowagi-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

lub stałość ceny równowagi rynkowej. Łatwo można sobie wyobrazić, że gdyby nowa funkcja popytu...

Mechanizmy rynkowe, poglądowa typologia rynków

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

się na rynku). Równowaga rynkowa Cena równowagi rynkowej cena równowagi rynkowej cena zrównująca wielkość...

Wolny rynek a kontrola cen

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

przez państwo, poniżej której dane dobro niemoce być sprzedawane, jest wyższa od ceny równowagi rynkowej. Cel...

Popyt, podaż i rynek - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

, równowaga rynkowa. Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny. Podaż...