Podstawy mikro i makro ekonomii - test - zasada największego efektu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - zasada największego efektu - strona 1

Fragment notatki:

TEST 2 Prakseologiczna zasada największego efektu to: działanie takie, aby przy danym nakładzie środków utrzymywać max stopień realizacji celu działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków
działać tak aby minimalizować nakłady i maksymalizować efekty
Popyt elastyczności to: popyt nie reaguje na zmianę ceny względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany ceny występuje, gdy dane dobro nie ma substytutów ??? Stopa zysku to: stosunek utargu do poniesionych kosztów
stosunek zysku do tzw. kosztów rzeczowych w warunkach konkurencji doskonałej występuje tendencja do kształtowania się jej przeciętnego poziomu 5. Własność w sensie ekonomicznym to: stosunek między osobą a resztą z tytułu wyłączności posiadania użytkowania i rozporządzania rzeczą raczej zbiór stosunków między ludźmi, powstających w związku z korzystaniem przez nich z rezultatów działalności gospodarczej raczej zbiór stosunków między ludźmi powstających w związku z dystrybucją 6. Pieniądz w gospodarce naturalnej: występuje w postaci dóbr konsumpcyjnych jest zbędny pełni funkcje pośrednika w handlu
Akumulacja to: kategoria ekonomiczna występująca w reprodukcji prostej kategoria ekonomiczna związana z odtwarzaniem procesu wytwarzania w skali makro- może być rozpatrywana jako element szeroko rozumianych oszczędności
TEST 3 Prakseologiczna zasada największej wydajności to: działać tak, aby minimalizować nakłady i maksymalizować efekt działanie takie, aby przy danym nakładzie środków otrzymywać max stopień realizacji celu działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków
Ekonomia pozytywna to przede wszystkim: opisywanie zjawisk gospodarczych bez wyrażania sądów wartościujących wyrażanie sądów wartościujących , np. dotyczących wielkości ekonomicznych
uogólniona historia gospodarcza
Elastyczność popytu- popyt proporcjonalny to: popyt nie reaguje na zmianę ceny
przy danej cenie popyt może przybierać dowolne rozmiary procentowa zmiana popytu jest taka sama jak procentowa zmiana ceny Użyteczność pieniężna ujawnia się: w akcie konsumpcji
gdy uwalnia zasoby i staje się ... nabywczej w momencie jego wydatkowania Krzywa transformacji ilustruje: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz