Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Reprodukcja prosta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Reprodukcja prosta - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 15 1. Przedmiotem badań ekonomii jest: A/ technologia wytwarzania B/ instytucjonalizacja życia gospodarczego C/ proces gospodarowania 2. Warunkach modelu konkurencj i doskonałej: A/ wzrost produkcji rodzi automatycznie wzrost popytu B/ decyzje ekonomiczne podejmują poszczególne podmioty we własnym zakresie ograniczone jedynie siłami popytu C/ dystrybucja dokonuje się poprzez rynek przy stymulacyjnej funkcji rządu 3. W warunkach reprodukcj i prostej występuj e: A/ koncentracja kapitału ) B/ przejadanie majątku C/ odtworzenie kapitału 4. Przy popycie doskonale sztywnym: A/ popyt nie reaguje na zmianę ceny B/ popyt kształtuje się dowolnie przy zmianie ceny C/ pojawiają się substytuty dla dóbr luksusowych 5. Prakseologiczna zasada oszczędności środków, to: A/ działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków B/ działać tak, aby minimalizować nakłady i maksymalizować efekt C/ działania takie, aby przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu 6. Stopa amortyzacji, to: A/ stosunek wartości środka pracy w roku badanym do jego wartości w roku bazowym B/ odwrotność" czasu życia środka pracy C/ kształtuje się na rynku dóbr produkcyjnych 7. Użyteczność pieniądza ujawnia się: A/ w akcie konsumpcji B/ w momencie jego wydatkowania C/ gdy uwalnia zasoby i staje się rezerwuarem siły nabywczej 8. Uzasadnij krótko twierdzenie / model konkurencji doskonałej/:" konkurencja jest motorem postępu". 9. Akumulacja w skali mikro- i makro: pojęcie, przeznaczenie. Klucz: 1C, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz