Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Prakseologiczna zasada największego efektu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Prakseologiczna zasada największego efektu - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 5 1. Prakseologiczna zasada największego efektu, to: A/ działanie takie, aby przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu B/ działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków C/ działać tak, aby minimalizować nakłady i maksymalizować efekty 2. Popyt elastyczny, to: A/ popyt nie reaguje na zmianę ceny B/ względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany ceny C/ występuje, gdy dane dobro nie ma substytutu 3. Przedmiotem badań ekonomii jest m.in.: A/ technologia wytwarzania B/ lokacja zasobów C/ instytucjonalizacja życia gospodarczego 4. Własności w sensie ekonomicznym, to: A/ stosunek miedzy osoba a rzeczą z tytułu wyłączności posiadania, użytkowania i rozporządzania rzeczą B/ raczej zbiór stosunków między ludźmi powstających w związku z korzystaniem przez nich z rezultatów działalności gospodarczej C/ raczej zbiór stosunków między ludźmi powstających w związku z dystrybu 5. Akumulacj a, to; A/ kategoria ekonomiczna występująca w reprodukcji prostej B/ kategoria ekonomiczna związana z odtwarzaniem procesu wytwarzania C/ w skali makro- może być rozpatrywana jako element szeroko rozumianych oszczędności 6. Pieniądz w gospodarce naturalnej A/ występuje w postaci dóbr konsumpcyjnych B/jest zbędny C/ pełni funkcje pośrednika w handlu 7. Stopa zysku, to: A/ stosunek utargu do podniesionych kosztów B/ stosunek zysku do tzw. kosztów rzeczowych C/ w warunkach konkurencji doskonałej występuje tendencja do kształtowania się jej przeciętnego poziomu 8. Podstawowe warunki modelu konkurencj i doskonałej 9. Równanie ilości pieniądza w obiegu: MxV=PxT- rozszyfruj symbole. Klucz: 1 A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7B, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz