Wady rynku doskonale konkurencyjnego-oparcowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady rynku doskonale konkurencyjnego-oparcowanie - strona 1 Wady rynku doskonale konkurencyjnego-oparcowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wady rynku doskonale konkurencyjnego Konkurencja doskonała jako przypadek idealny
Główną wadą tego rynku jest to, że tego typu rynki nie występują w rzeczywistym świecie Jest to konstrukcja teoretyczna i wyidealizowana. W rzeczywistości żaden rynek nie funkcjonuje zgodnie z opisanymi powyżej zasadami Nie ma rynku doskonale konkurencyjnego podobnie jak nie ma próżni absolutnej, czy zera absolutnego.. Tylko na niektórych rynkach występują warunki zbliżo­ne do doskonałej konkurencji (np. rynki niektórych produktów rolnych i surowców )
Rynek doskonale konkurencyjny a rynek wolny Zbliżony modelowo do rynku doskonale konkurencyjnego jest rynek wolny, tzn. taki rynek, na którym żaden dostawca ani nabywca nie ma istotnego wpływu na cenę towaru. Pojęcie wolnego rynku wyklucza również istnienie mono­polu oraz ingerencji państwa
Ułomności mechanizmu rynkowego Ale mechanizm działanie rynku wolnego i jego alokacyjne skutki mogą i najczęściej daleko odbiegają od ideału rynku doskonale konkurencyjnego Zacznijmy od tego, że model rynku doskonale konkurencyjnego bazuje na założeniu doskonale giętkich cen równowagi rynkowej. Oraz doskonałej podzielności i mobilności czynnikowa Oznacza to, że teoretycznie rzecz biorąc, ceny powinny natychmiast i bez przeszkód zmieniać się wraz ze zmianą warunków rynkowych, aby zrównoważyć popytu z podażą W odpowiedzi na zmianę cen równowagi rynkowej czynniki produkcji powinny być niemal natychmiast i bez przeszkód dzielone i w odpowiednich porcjach przenoszone z dziedzin mniej rentownych do bardziej rentownych., w rezultacie produkcja powinna dostosowywać się automatycznie i w zasadzie natychmiast do zmieniających się potrzeb W praktyce w poznanym mechanizmie dostosowania cen do ilości występują zgrzyty i tarcia. Po pierwsze ceny nie zawsze zmieniają się płynnie i szybko do poziomu równoważącego rynek Po drugie musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że czynniki wytwórcze nie są w rzeczywistości ani doskonale podzielne, ani doskonale mobilne. Ich przepływ od zastosowań mniej efektywnych do bardziej efektywnych jest często niemożliwy, lub opóźniony w czasie
Po trzecie procesy dostosowawcze zachodzą z oporami Szybka i właściwa alokacja byłoby możliwa jedynie w warunkach doskonałej i bezpłatnej informacji podmiotów o zmieniających się warunkach rynkowych. Jest to założenie mało realistyczne. Informacja rynkowa nie jest ani doskonała ani bezpłatna W tych warunkach konkurujące na rynku ze sobą podmioty podejmują najbardziej korzystne dla siebie decyzje nieco na oślep, które nie muszą prowadzić powrotu do równowagi. Oznacza to, że rzeczywista alokacja rynkowa nie zawsze musi być efektywna. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz