Cło i polityka celna - strona 24

Podatek i jego funkcje

  • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4228

instrument polityki pro rodzinnej. Państwo poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej, zachęca...

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

się przed dyskryminacyjnymi skutkami unii celnej i wspólnej polityki handlowej EWG. Państwa, mimo liberalizacji wzajemnych...

Pytania - Swoboda przepływu towarów

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Anna Zawidzka-Łojek
  • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2254

. Jednostronne cosie ze Wspólnej Polityki Handlowej (wyleciało mi z głowy słowo) 1. Środek o skutku równoważnym...

CEFTA

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

inwestycjach bezpośrednich. Polityka gospodarcza jest wymierzona w ulepszania wydajności przedsięwzięć...