Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - strona 1 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - strona 2 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - strona 3

Fragment notatki:


Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(EFTA)
1. Wstęp Każde państwo dąży do dynamicznego wzrostu gospodarczego. Możliwości takie może dać współpraca międzynarodowa. Głównym celem liberalizacji handlu jest przeobrażenie struktury gospodarczej, zwiększenie efektywności gospodarowania i rozwój ekonomiczny. Dzięki współpracy międzynarodowej kraje mają możliwość powiększenia skali produkcji, co istotnie wpływa na ich dalszy rozwój. Obniżanie i likwidacja barier w obrotach handlowych mogą przynieść wymierne korzyści ekonomiczne współpracującym państwom. Na całym świecie powstało wiele międzynarodowych ugrupowań łączących różną liczbę krajów, które integrują swoje gospodarki narodowe. Integracja to skomplikowany proces, który przechodzi przez wiele etapów. Pierwszym z nich jest utworzenie strefy wolnego handlu, polegającym na zniesieniu miedzy państwami ograniczeń celnych i ilościowych, nie zmienne zostają jednak zasady stosowania własnych taryf wobec państw trzecich. Ten etap stał się docelową formą dla organizacji Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA).
2.Utworzenie EFTA EFTA powstało 4 stycznia 1960 roku na mocy podpisanej Konwencji Sztokholmskiej, przez członków-założycieli Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Jest to ugrupowanie składające się z państw o podobnym potencjale, ograniczone do handlu artykułami przemysłowymi i niektórymi przetworzonymi artykułami rolniczymi, nie prowadzące wspólnej polityki handlowej i rolnej, nie regulujące wymiany usług oraz przepływów kapitału i osób. Mało zbiurokratyzowane, otwarte na przyjmowanie nowych członków. Jako cel przyjęto:
popieranie, poprzez rozszerzanie wzajemnej wymiany handlowej, harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych między państwami, sprzyjanie w ten sposób rozwojowi gospodarczemu, poprawieniu warunków życia i pracy, wzrostowi wydajności i stabilizacji finansowej w państwach
zapewnienie uczciwych warunków konkurencji w handlu między państwami
przyczynienie się, poprzez znoszenie barier w handlu, do europejskiej integracji gospodarczej oraz harmonijnego rozwoju i rozszerzenia handlu światowego.
W kolejnych latach dołączyła Islandia i Lichtenstein, odeszły natomiast Dania, Wielka Brytania, Portugalia, Austria, Finlandia i Szwecja. Powodem utworzenia EFTA było zabezpieczenie się przed dyskryminacyjnymi skutkami unii celnej i wspólnej polityki handlowej EWG. Państwa, mimo liberalizacji wzajemnych stosunków handlowych, nie ograniczały swej suwerenności w kształtowaniu polityki gospodarczej, zachowały swoją autonomię w polityce celnej i handlowej w stosunkach z krajami trzecimi. Strefa wolnego handlu stała się docelową formą umożliwiającą realizację celów państw EFTA.

(…)

… jest za obsługę Rady i komitety. Językiem urzędowym jest angielski.
W związku z utworzeniem w 1994 roku Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do którego przystąpiły wszystkie państwa EFTA oprócz Szwajcarii, powołano Stały Komitet Państw EFTA, który zajmuje się sprawami związanymi z uczestnictwem w nowej organizacji.
W skład wchodzą przedstawiciele Islandii, Norwegii i Lichtensteinu oraz reprezentanci…
… wytwarzania kraju eksportującego i eksportującego. Wiąże się z nią zmniejszenie produkcji producentów kraju importującego i wzrost wymiany między partnerami. Wzrost jest silniejszy jeśli jest wyższa elastyczność podaży w kraju eksportującym i im wyższa jest elastyczność podaży w kraju importującym. Występuje efekt kreacji wewnętrznej tzn. wewnątrz ugrupowania, polegający na ożywieniu wymiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz