Byt społeczny

Logistyka miejska- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463

, gospodarczej, społecznej, kulturalnej Utrzymanie naturalnego środowiska Zapewnienie godnego bytu społecznego...

Filozofia pracy-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

społeczny, polityczny i duchowy - byt społeczny stanowi o świadomości ludzi - sposób zdobywania środków...

Władza - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

to co chce A. A i B są podmiotami, bytami społecznymi. By sprawować władzę trzeba być bytem zorganizowanym...

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

działanie Dobro wspólne jako zasada bytu społecznego będąc zasadą bytu społecznego jest zarazem, zasadą...

Przedstawiciele socjologii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344

potrzebne aby poprawić byt społeczny. Comte stworzył socjologię, wprowadził do kanonu nauk społecznych...

Zachowania i działania polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

nie są … Musi być bodziec, żeby nastąpiła reakcja. Jedynym bytem społecznym jest jednostka. Zachowania ludzkie są ujmowane...