Burgoon

note /search

Teorie komunikowania-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2261

komunikowania, jakiego doświadczamy. Teoria niespełnionych oczekiwań. Autor - 1978 Judee Burgoon - teoria stara...

Perswazja i manipulacja - marek tokarz

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 749
Wyświetleń: 8323

nią być, nawet jeśli nie udaje się wywołać planowanego skutku (Burgoon, Hunsaker, Dawson, 1994, s. 176), wywołuje efekt...

Nauki o komunikowaniu - notatki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2765

2012-01-07  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego    Wydawnictwa periodyczne   „Zeszyty Prasoznawcze" (od 1956)   „Rocznik Histori  Prasy Polskiej" (od 1998)    „Studia Medioznawcze" (od 2000)    „Media i Kultura" (od 2006)    „Rocznik Prasoznaw...

Psychologia społeczna-wykłady

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2716

niewerbalnej- Judy Burgoon Zachowania niewerbalne jako środek budowania relacji interpersonalnych 1. Afiliacja...

Psychologia kontaktu - skrypt

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1995

SANTORSKI - SZTUKA SŁUCHANIA SZTUKA SŁUCHANIA: Czy pomóc to znaczy pocieszyć? Gdy mamy do czynienia z naprawdę trudnymi sytuacjami, pocieszanie na ogół kończy się porażką: osoba pocieszająca odchodzi z poczuciem bezradności a pocieszany z przekonaniem, że nikt nie jest w stanie mu pomóc Aby przemi...

Teoretyczne podstawy wychowania

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2639

Książka Łobocki Mieczysław "ABC wychowania" ABC WYCHOWANIAMieczysław Łobocki Redakcja TERESA DUNIN Spis treści Projekt okładki i stron tytułowych ZOFIA KOPEL-SZULC Skład „BEZ ERRATY" JOANNA DYSZCZYK WYDANIE WYDAWNICTWO UMCS, LUBLIN 1999 ISBN 83-227-1364-9 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MAR...