Budowla ziemna stała - strona 19

Drążenie wyrobisk podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

stabili­zującymi górotwór lub obudową tymczasową czy stałą. Do takich należą badania obję­te programem tzw. Nowej...

Ochrona antykorozyjna mostu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr hab. inż. prof. PŚK Dariusz Ozimina
 • Podstawy inżynierii materiałów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3115

stałe osadzające się na metalu, a szczególnie sadze i pył węglowy, które intensyfikują proces katodowej...

Sztuka późnoottońska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372

w górnej Nadrenii, która dzięki dynastii salickiej stała się głównym miastem w cesarstwie. Katedra w Spirze...

Grecja-historia budowy miast

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2590

na stałym lądzie zastosowano jedynie na planie Pireusu, sporządzonym przez Hippodamosa. Natomiast nowo...

Transport pionowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

lub żelbetowe. Wyposażając wieże w pomosty załadowcze i wyładowcze zapewniamy stały sprawny system przeładunku...

Działalność morfologiczna wody

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Geomorfologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

- deluwium stokowe jest od razu transportowane na dno doliny. PIRAMIDY ZIEMNE- formy związane z procesami...

Przebudowa obiektów podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

prace rozbiórkowe obudowy stałej muszą być poprzedzone ustawieniem obudowy tymczasowej. Przebudowę...

Schody

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

. Szerokość pasma schodów stałych powin­na odpowiadać szerokości przejścia, a szerokość jednego pasma schodów...