Sztuka późnoottońska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sztuka późnoottońska - strona 1 Sztuka późnoottońska - strona 2 Sztuka późnoottońska - strona 3

Fragment notatki:


- Krucyfiks arcybiskupa Gerona, katedra w Kolonii, Kolonia, ok. 975 roku, 1,87 wys.
Umieszczono w nim hostię i relikwie krzyża. Jest to najstarszy monumentalny krucyfiks. Deska pod stopy (suppendaneum) wprowadzona dla uwarunkowań teologicznych. Przepaska na biodra (perizonium) sięga do kolan i jest to element charakterystyczny dla stylu romańskiego.
Sztuka późnoottońska Dynastia Salicka (Frankońska)
1024 - 1039 Konrad II
1039 - 1056 Henryk III
1056 -1106 Henryk IV
Okres ten to czas sporu o inwestyturę. Apogeum tych wydarzeń stanowi ukorzenie się cesarza przed papieżem Grzegorzem. Centrum artystyczne przesuwa się z Saksonii do Nadrenii. Główny nacisk fundatorski na Nadrenię. Powstaje tez kolejne centrum artystyczne - Kolonia, które nieprzerwanie rozwija się. Spór o inwestyturę ujawnił się w realizacjach artystycznych. Wielkie katedry miały manifestować stałość i wielkość władzy cesarskiej. Manifestowały też tradycję tej władzy - architektura późnoottońska bazuje bowiem na wzorcach ottońskich.
Cechy:
- nieskrępowane, olbrzymie rozmiary
- monumentalność, rytmizacja, monotonia
- przesklepianie, które nada nowego ducha wnętrzu
- akcentowanie części zachodniej
- elewacja zewnętrzna działa optycznie jednolitymi masami, płaszczyznami, przeszywana jest jednak motywami o genezie włoskiej (z Lombardii) takimi jak fryz arkadkowy i galeria karłowata (dwupoziomowa ściana)
- krypty - nadal mają istotne znaczenie.
- Spira Jest to miejscowość w górnej Nadrenii, która dzięki dynastii salickiej stała się głównym miastem w cesarstwie.
Katedra w Spirze, pw. NMP i św. Szczepana - jej dzieje są burzliwe, została przebudowana. Budowa rozpoczęta została przez Konrada II, ale wcześniej istniała tam katedra. Chowano tam władców był to więc kościół grobowy. Jest to najważniejsze dzieło, swoisty pomnik władzy, afirmacja kościoła jako instytucji państwowej. Katedra została przebudowany za Henryka (tak zwana Spira II) Do końca XVIII wieku pozostawała w ruinie i potem została przebudowana. Dekret Napoleona ocalił ją przed rozbiórką.
* Katedra w Spirze pw. NMP i św. Szczepana - 1 faza SPIRA I (pierwsza katedra w Spirze ) lata 1030 - 1061.
Budowla trzynawowa, kryta stropem, pułapowa, wzdłużna, nawy boczne - sklepienie krzyżowe; masywny westbaum; transept niezbyt silnie wychodzący poza obręb murów; prezbiterium z apsydą; wieża w partii wschodniej i zachodniej. Naroża prezbiterium stanowią graniaste wieżyczki schodowe. Najstarsza część tej budowli to krypta, która pozostała w stanie niezmienionym do dziś. Jest sklepiona krzyżowo.


(…)

…. Ściana była dwukondygnacyjna. Pojawiły się grube służki, alternacja kapiteli - roślinny i kostkowy. W elewacji - ściana muru rozczłonkowana przez ślepe arkadowania. Ponadto pojawił się fryz ornamentalny w formie taśmy okalający np. otwory okien.
-> Trewir
* Katedra św. Piotra 1028 - 1074 Przy budowie posłużono się zrębem z bazyliki bliźniej (IV wiek). Wielka budowla, wyrazista ponad miasto. Dwuchórowa…
… z reliefem figuralnym. Płyciny są osobno rzeźbione i nabijane.
Przedstawienie: Dzieciństwo Chrystusa i Pasja
Kompozycja nawiązuje do miniatorstwa i rzeźby z kości słoniowej. Wyeksponowanie „mówiących” części ciała
* Krucyfiks z krypty kościoła św. Jerzego 1060 rok
Tył wydrążony do przechowywania relikwii, pierwotnie polichromowany; wytłumiona ekspresja
->Werden
* Krucyfiks z brązu z Werden ok.1060 r,109 cm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz