Budżetowanie netto przykłady - strona 4

Controlling - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Controlling
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3472

PLANOWANIE BUDŻETOWANIE - plany taktyczne - budżet przychodów - plany operacyjne - budżet kosztów - projekty...

Zasada memoriału a zasada kasowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1519

pozycje sprawozdania A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne netto...

Rachunek kosztów - Metoda księgowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4438

- Koszty zmienne x x x = Wynik brutto     x      x      x - Koszty stałe x = Wynik netto x Z połączenie...

Przepływy gotówkowe- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1897

inwestycyjne netto Przyszłe wpływy gotówkowe z reguły roczne Wartość końcowa (rezydualna netto) Struktura...