Budżet Unii Europejskiej - strona 5

note /search

Finanse publiczne UEK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2275

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych; • zasady kontroli zarządczej...

Fundusze celowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

państwa; 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych...

ARiMR - materiały na ćwiczenia

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3948

się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków...

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł...