Brzydota - strona 13

Historia kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Historia kultury
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3339

z brzydotą cywilizacji węgla i stali, pogonią za materialnym bogactwem i polityczną potęga świata. Wg...

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2100

, brzydotą EWOLUCJA REKLAMY W XXw. tekst → obraz informowanie → perswadowanie dosłowność → umowność...

Psychologia rozwoju człowieka - notatki z wykładów

 • dr Mariola Wasilewska
 • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3556

ROZWOJÓWKA- wykłady, semestr pierwszy wykład 1: Historia psychologii rozwojowej John Locke (1632-1704)- empiryzm, „Myśli o wychowaniu”: ważny autorytet rodziców, należy zachować umiar w środkach dyscyplinujących, z wiekiem dziecko coraz bardziej rozumne Jean Jacques Rousseau- naturalizm, do 12 r....

Waclaw Berent Ozimina

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

i zaczął mówi o brzydocie, obrzydliwościach życia codziennego, ohydzie itd. Te słowa ponure zaciążyły...

Na wspak - streszczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1701

urządzić rzecz smutną; pozostawiając pokojowi ogólne cechy brzydoty - nadać całości elegancję i dystynkcję...

Poezja Młodej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1274

, dopuszczał brzydotę, zrywał z różnymi „tabu”, zwłaszcza w dziedzinie erotyzmu. W takich wierszach jak Otchłań...

Grupy młodzieżowe w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560

, będącej spotęgowaniem brzydoty; subkultura git - ludzi - można ją zaliczyć do rdzennie polskich subkultur...