Brzoza - strona 6

Botanika, porosty - wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Botanika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

zależy od właściwości rośliny - sosny, brzozy, dęby itp. mają kwaśną korę; topole, jesiony, wiązy...

Wykład z mokradeł

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652

i brzozę. W końcowym etapie, w takim miejscu tworzy się bór bagienny Najmłodsze postaci torfowisk niskich...

Użytki ekologiczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

jako rezerwat biosfery. 3.Rok utworzenia 1993; pow. 59223 ha; symbol: batalion. Pod ochroną: brzoza niska...

Obiekty pod ochroną w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

występują relikty glacjalne, m.in.: brzoza niska, wierzba lapońska, , gniadosz królewski, skalnica...

Opis parków narodowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

, w tym 69 objętych ochroną. Zaliczane są do nich: brzoza czarna, chamedafne północna, wężymord stepowy...

Parki narodowe - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

roślin naczyniowych, 60 z nich podlega ochronie gatunkowej. Wśród nich są: brzoza niska, wierzba lapońska...

Metafora i inne figury mowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

” wykorzystuemy możliwość przypisania brzozie semu „giętkość” I objecia ta cecha dziewczyny.Jest to metafora...