Obiekty pod ochroną w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obiekty pod ochroną w Polsce - strona 1 Obiekty pod ochroną w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

Szereg gatunków zwierząt żyjących na Babiej Górze to zwierzęta zagrożone w skali kraju, co upoważnia umieszczenie ich w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Spośród bezkręgowców w zestawieniu tym ujęte zostały: krytycznie zagrożone (kategoria zagrożenia - CR) kowalina łuskoskrzydła ( Lacon lepidopterus ), klecanka rdzaworożna ( Polistes gallicus ) i Mesogona acetosellae, zagrożone (kategoria zagrożenia - EN) biegacz Fabrycjusza ( Carabus fabricii ) i nadobnica alpejska ( Roslia alpina ) oraz narażona (kategoria zagrożenia - VU) trajkotka czerwona ( Psophus stridulus ). Należy zaznaczyć, że wspomniana wyżej nadobnica alpejska ujęta została w wydanej w roku 2003 "Monografii fauny Babiej Góry", jednak jej ostatnie stwierdzenie na omawianym obszarze pochodzi z 1917 roku.
Wśród kręgowców występujących na Babiej Górze znajduje się 25 gatunków zagrożonych w skali kraju, ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Reprezentują one różne kategorie zagrożenia: krytycznie zagrożone (kategoria CR): głuszec ( Tetrao urogallus) i żołędnica ( Eliomys quercinus ); zagrożone (kategoria EN): cietrzew ( Tetrao tetrix ) i żbik ( Felis silvestris ); narażone (kategoria VU): dzięcioł trójpalczasty ( Picoides tridactylus ) i gniewosz plamisty ( Coronella austriaca ); bliskie zagrożenia (kategoria NT): głowacz pręgopłetwy ( Cottus poecilopus ), traszka grzebieniasta ( Triturus cristatus ), dzięcioł białogrzbiety ( Dendrocopos leucotos ), płochacz halny ( Prunella collaris ), puchacz ( Bubo bubo ), wilk ( Canis lupus ), ryś ( Lynx lynx ), niedźwiedź ( Ursus arctos ), mroczek pozłocisty ( Eptesicus nilssonii ), koszatka ( Dryomys nitedula ) oraz popielica ( Glis glis ); najmniejszej troski (kategoria LC): traszka karpacka ( Lissotriton montandoni ), puszczyk uralski ( Strix uralensis ), włochatka ( Aegolius funereus ), sóweczka ( Glaucidium passerinum ), mroczek posrebrzany ( Vespertilio murinus ) i darniówka tatrzańska ( Microtus tatricus ). Obecność dwóch z nich budzi pewne wątpliwości, chodzi mianowicie o puchacza i żbika. Pierwszy z nich jest gatunkiem zalatującym jedynie na teren Parku, natomiast żbik nie był stwierdzany na Babiej Górze przez ostatnie kilka dekad. Na uwagę zasługuje natomiast żołędnica, dla której Babia Góra jest jedynym obecnie miejscem występowania w Polsce.
Babiogórski Park Narodowy Został utworzony w 1954 roku, jednak już w 1933 roku na tym terenie utworzono "Rezerwat na Babiej Górze". Pow. Parku wynosi 33,92 km 2 . Symbolem parku jest okrzyn jeleni. Położony jest w woj. małopolskim. W parku występują piętra roślinne: regiel dolny porośnięty jest przez buczynę karpacką, regiel górny to głównie wysokie świerki, w piętrzę kosodrzewiny występuje jarzębina i ziołorośla, w piętrze alpejskim występuje endemiczna rogownica alpejska, kosmatka brunatna. W parku opisano 500 gatunków roślin naczyniowych, 200 gatunków

(…)

…. porostów i glonów. Wśród babiogórskiej fauny występuje 105 gat. ptaków, m.in. puszczyk uralski, płochacz halny. Wśród ssaków występują: jeleń, niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, koszatka, orzesznica.
Białowieski Park Narodowy
Powstał w 1932 r. jako "Park Narodowy w Białowieży". W 1947 r. został reaktywowany. Symbolem parku jest żubr. Położony jest w woj. podlaskim, na terenie Puszczy Białowieskiej. Pow…
…. Wśród roślinności występują relikty glacjalne, m.in.: brzoza niska, wierzba lapońska, , gniadosz królewski, skalnica torfowiskowa, turzyca strunowa. Obszar parku położony jest w dolinie rzeki Biebrzy i Narwi. Jest to teren bagienny i torfowiskowy. Stanowi doskonałe warunki dla bytowania ptaków, głównie błotno- wodnych. Zaobserwowano tu 271 gat. ptaków, z czego 181 to gatunki lęgowe. Wśród nich występują: dubelt, , rybitwa małoskrzydła, rybitwa czarna, , orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, orzeł przedni, wodniczka.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz