Obiekty pod ochroną

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obiekty pod ochroną - strona 1 Obiekty pod ochroną - strona 2

Fragment notatki:

Wędrując po babiogórskich szlakach nie sposób nie zwrócić uwagi na bogactwo i zróżnicowanie flory masywu. Wyraża się ono nie tylko w znacznej, jak na tak niewielki obszar, liczbie gatunków roślin, ale także w ilości roślin rzadkich, które zostały objęte ochroną gatunkową. Prawnie chroniony jest co dziesiąty gatunek rosnący na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, przy czym osiem z nich objęte jest ochroną częściową.
Rośliny chronione rosnące na Babiej Górze należą do wielu grup systematycznych. Poczesne miejsce w tym gronie zajmują rośliny zarodnikowe, tzn. skrzypy, widłaki i paprocie, wśród których wymienić można skrzyp olbrzymi ( Equisetum telmateia ), wildlicz alpejski ( Diphasiastrum alpinum ), wroniec widlasty ( Huperzia selago ), widłak jałowcowaty ( Lycopodium annotinum ), widłak goździsty ( Lycopodium clavatum ), paprotkę zwyczajną ( Polypodium vulgare ), paprotnik kolczysty ( Polystichum aculeatum ), paprotnik Brauna ( Polystichum braunii ), paprotnik ostry ( Polystichum lonchitis ) i podrzeń żebrowiec ( Blechnum spicant ). Ostatni z nich charakteryzuje się nietypowym dla polskich paproci rozdziałem liści zarodnionośnych i asymilacyjnych - ciemnozielone, tworzące rozetę liście są odpowiedzialne za fotosyntezę, zaś te, które wyrastają ze środka rozety i szybko brązowieją pełnią funkcje zarodnionośne.
Zaskakuje także duża liczba storczyków, których w Babiogórskim Parku Narodowym występuje 11 gatunków. Obok często spotykanych kukułek: Fuchsa ( Dactylorhiza fuchsii ) i szerokolistnej ( D. majalis ) odnaleźć tutaj można dwa gatunki kruszczyków (szerokolistny Epipactis helleborine i błotny E. palustris ), gółkę długoostrogową ( Gymnadenia conopsea ), gołka białawego ( Leucorchis albida ), dwa gatunki lister (sercowata Listera cordata i jajowata L. ovata ), gnieźnika leśnego ( Neottia nidus-avis ), podkolan biały ( Plathanthera bifolia ) i storczycę kulistą ( Traunstainera globosa ).
Wysokość Babiej Góry warunkująca obecność pięter wysokogórskich, tj. piętra subalpejskiego i alpejskiego sprawia, że naturalnym jest występowanie wśród gatunków objętych ochrona prawną roślin związanych z najwyższymi położeniami górskimi. Grupa ta reprezentowana jest przez 12 gatunków: zawilec narcyzowy ( Anemone narcissiflora ), goździk okazały ( Dianthus speciosus ), widlicz alpejski ( Diphasiastrum alpinum ), omieg górski ( Doronicum austriacum ), goryczka kropkowana ( Gentiana punctata ), gołek białawy ( Leucorchis albida ), gnidosz Hacqueta ( Pedicularis hacquetii ), sosna górska (kosodrzewina - Pinus mugo ), paprotnik ostry ( Polystichum lonchitis ), rojnik górski ( Sempervivum montanum ) i niebielistka trwała ( Swertia perennis ).
Na stokach Babiej Góry spotkać można 4 gatunki ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Są to gatunki o wyraźnie ograniczonym zasięgu w Polsce i jako takie w skali kraju uznane zostały za zagrożone. Spośród nich krytycznie zagrożone (kategoria zagrożenia - CR) są rogownica alpejska (

(…)

… zagrożone (kategoria zagrożenia - CR) są rogownica alpejska (Cerastium alpinum), występująca wyłącznie na Babiej Górze oraz okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica), stanowiący symbol Babiogórskiego Parku Narodowego, poza Babią Górą rosnący na izolowanym stanowisku w Beskidzie Śląskim. Dwa pozostałe gatunki tzn. występujący także w Tatrach gnidosz Hacqueta (Pedicularis hacquetii) i spotykany w kilku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz