Brykiet - strona 5

Materiały bitumiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

jako substancje izolujące, w przemyśle gumowym jako dodatek plastyfikujący, w górnictwie do produkcji brykietów...

Odnawialne źródła energii

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2765

produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych brykiet. Paliwo uszlachetnione, takie jak brykiet czy pelety...

Prażenie - omówienie i reakcje

 • dr Sławomir Daniel
 • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2065

4. Prażenie      4.1. Uwagi wstępne      Prażenie  jest  jedną  z głównych operacji przygotowawczych do właściwych procesów  metalurgicznych.  Głównym  celem  procesu  prażenia  jest  otrzymanie  produktów  o  odpowiednim  składzie  chemicznym  oraz  własnościach  fizycznych,  które  nadawałyby  ...

Gospodarka Energetyczna - omówienie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marek Szczerbowski
 • Gospodarka i Systemy Energetyczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2142

przemian energetycznych. Do pochodnych nośników objętych krajowym bilansem energii nale ą: • brykiety...

Formularz rekrutacyjny ze zmianami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

w formach dostosowanych do potrzeb potencjalnych nabywców (zrębków, brykietu, peletu). Sprzedaż pozyskanej...

Piroliza węgla i biomasy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kucharczyk
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1722

wykorzystaniem węgla drzewnego lub brykietów węgla drzewnego jest spalanie. Ciekły produkt z procesu pirolizy...

Ścieki przemysłowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Środowisko Morza Bałtyckiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1575

ciał użytecznych, jak krew, tłuszcz, kanyga. Kanyga wysuszona i sprasowana w formie brykietów używana...