Bonitacja - strona 6

Podstawy nauk o Ziemi-pytania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy nauk o Ziemi
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1974

ok 50 cm. Wymagają melioracji 136. Co rozumiemy pod pojęciem bonitacji gleb i co jest głównym celem...

Notatki ekonomika

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Jakub Potulski
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

: rodzaj gruntu; klasę bonitacji; okręg podatkowy; cenę 1 dt żyta publikowaną przez Prezesa GUS NASADZENIE...

Podatek rolny i leśny

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

drzew w drzewostanie klas bonitacji drzewostanu dla głównych gatunków drzew - wynikających z planu...

Podatek rolny i leśny.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1876

drzew w drzewostanie klas bonitacji drzewostanu dla głównych gatunków drzew - wynikających z planu...

Encyklopedia rachunkowości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

W    WALUTA Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta ...

Podatki - ustawy podatkowe

  • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2135

przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji...