Bilans obrotów bieżących - strona 9

Ekonomia ogólna

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

i długoterminowe Bilans obrotów bieżących - obejmuje wymianę usług, obrót towarowy, a także saldo wartości...

Makroekonomia - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Dagmara Zuzek
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3570

kapitału, gdyż ujmuje zmiany w bilansie obrotów bieżących, które są ujemne w odniesieniu do dodatnich zmian...

Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2758

...Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi p...

Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5957
Wyświetleń: 14910

, które już należą do tego standardu, -przez kilka lat powinna być nadwyżka w stosunku bilansu obrotów bieżących...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się zakupy towarów importowanych. o pogorszenie bilansu obrotów bieżących danego kraju. Napływ kapitału...

Makroekonomia - ćwiczenia

 • dr Stanisław Podczarski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

było saldo dodatnie?) Bilans handlowy, bilans handlu zagranicznego, bilans obrotów bieżących, zestawienie...