Finanse i rozliczenia międzynarodowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i rozliczenia międzynarodowe - wykład - strona 1 Finanse i rozliczenia międzynarodowe - wykład - strona 2 Finanse i rozliczenia międzynarodowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Finanse i rozliczenia międzynarodowe
Wymienialność walut
Wymienialność-jest to prawnie i faktycznie zagwarantowana możliwość wymiany pieniądza występującego w ramach danego państwowego systemu pieniężnego na pieniądz występujący w systemach pieniężnych innych państw oraz możliwość wykorzystywania wymienionych środków pieniężnych zgodnie z celem wymiany (bez niej nie byłoby rozliczeń międzynarodowych- wprowadza się ją stopniowo).
Wymienialność dzielimy na: -pełną (nieograniczona) jest to zezwolenie osobom fizycznym i prawnym, krajowym i zagranicznym na kupowanie i sprzedawanie walut zagranicznych po cenie rynkowej i na zatrzymanie walut zagranicznych zgodnie ze swym wyborem lub na przekazanie za granicę tytułem płatności występujących w bilansie płatniczym (bilans obrotów bieżących i kapitałowych). -ograniczona -podział ze względu na podmiot, który jest uprawniony do wymiany pieniądza krajowego na waluty obce: a) wymienialność zewnętrzna- przysługuje wyłącznie nie rezydentom (osobom z zagranicy
b) wymienialność wewnętrzna- prawo do nabywania walut obcych dotyczących rezydentów (obywatele zagraniczni nie mają tego prawa)
Podział ze względu na zakres transakcji, których ta wymienialność dotyczy;
a) wymienialność w zakresie bilansów obrotów bieżących b) wymienialność w zakresie bilansów obrotów kapitałowych (inwestycje pośrednie i bezpośrednie- dają inwestorowi zagranicznemu głos decydujący)
Przyjmuje się, że inwestycje bezpośrednie- te inwestycje, które dają 10-20 % udziałów w kapitale (tylko kapitał)
Inwestycje portfelowe (pośrednie)- pozostałe lokaty dotyczą spółek, lokaty na rachunkach w bankach zagranicznych- papiery dłużne.
Polska niewiele inwestuje zagranicą w formie inwestycji bezpośrednich bo mamy zbyt mało kapitału (więcej do nas ich napływa niż odpływa). Korzyści i zagrożenia związane z wymienialnością waluty
1. swobodny dostęp do międzynarodowego rynku towarów i usług
2. korzyści wynikające z uczestnictwa w międzynarodowym przepływie kapitału
3. korzyści w dziedzinie przepływu osób między krajami.
Ad.1.
Dzięki wymienialności przedsiębiorstwa mają swobodny dostęp do walut obcych co oznacza możliwość importu towarów z dowolnego kraju w nieograniczonej ilości. Pozwala to ponadto wybrać na rynku światowym takie towary i usługi, które najpełniej odpowiadają krajowym potrzebom. Jeśli chodzi o jakość, cenę, warunki dostawy i płatności. Wymienialność eliminuje wszystkie te niedogodności, które wiążą się ze stosowaniem ograniczeń dewizowych. Ograniczenia dewizowe oznaczają niedostatek dewiz i brak możliwości ich swobodnego nabycia co oznacza, że przedsiębiorstwa zmuszone są kupować towary nie tam gdzie są one sprzedawane na najkorzystniejszych warunkach, ale w tych krajach, z którymi można rozliczać się bez użycia walut obcych (tzn. w sposób bezdewizowy). Dzięki wymienialności możliwy jest import takiej ilości towarów, która zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rynku krajowego a jednocześnie przyczynia się do rozwoju konkurencji na rynku krajowym co ogólnie biorąc wymusza zwiększenie efektywności działania producentów krajowych.

(…)

… organizację finansowe by był większy ład.
Podział międzynarodowych organizacji finansowych:
1. Ze względu na zasięg:
- organizacje o zasięgu światowym np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
- organizacje o zasięgu regionalnym (org. o zasięgu kontynentalnym) np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny- finansuje projekty inwestycyjne w UE.
2. Ze względu na specyfikę działalności…
…, ma 44%. Bez Stanów Zjednoczonych nie można podjąć żadnej decyzji.
SDR- specjalne prawa ciągnienia (specyficzna waluta funduszu) to jest pieniądz z niczego, kraje członkowskie umówiły się, że biorą kwotę z nikąd i rozdzielają ją między siebie by rozliczać się między krajami- według udziału przyznają wartość kwoty.
Ogół kredytów udzielanych przez MFW:
*kredyty nieuwarunkowane- nie stawia żadnych warunków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz