Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - strona 12

Makroekonomia gospodarki otwartej

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3024

jego działalności jest dokonywanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). BIZ- są to lokaty kapitału...

Makroekonomia test Wilczyński

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • prof. nadzw. dr hab. Ryszard Wilczyński
  • Makroekonomia
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 10787

poprawie wskutek: Wzrostu importu Spadku odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych Spadku eksportu...

Ewolucja ładu międzynarodowego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Europeistyka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1841

% do krajów Europy Środkowej i Wschodniej; spośród bezpośrednich inwestycji zagranicznych ponad 85...