Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 35

Zarządzanie a kierowanie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

i zarządzanie lub nauki o zarządzaniu Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie manager/kierownik/przywódca...

Locke John-poglądy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

, lecz same pojęcia w takiej postaci, w jakiej znajdują się w umyśle ludzkim. 2) genetyczna, określająca...

Sens ideowy pojęcia nacjonalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Sens ideowy pojęcia nacjonalizm 1. Nacjonalizm uważa interes własnego narodu za nadrzędny wobec...

Znaczenie nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

nad bezpieczeństwem systemu bankowego ),jest zapewnienie jego pełnej niezależności od zewnętrznych wpływów i nacisków...

Psychologizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1673

, jaki ich przejawy lub zjawiska pochodne. 1. Pojęcie psychologizmu - Psychologizm nie był jednolitą teorią (wielkie...

Psychologia komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Sylwia Przytuła
 • Psychologia w zarządzaniu
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3206

, które mogą wywołać dana emocję (np. utrata bliskiej osoby – antecedentem smutku) Inne pojęcia: • Uczucia – trwałość...

Lock -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

, dźwięk i smak) Idee proste Idee złożone - nie były zbyt ważne dla poznania Krytyka pojęcia substancji...