Bezkręgowce w polskich lasach - strona 4

Jan Miklaszewski - życiorys

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1176

w Polsce, dająca krytyczną ocenę meto urządzeniowych stosowanych w Królestwie Polskim w lasach rządowych...

Jan miklaszewski - biografia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1435

w Polsce, dająca krytyczną ocenę meto urządzeniowych stosowanych w Królestwie Polskim w lasach rządowych...

Pokrycie terenu - analiza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1575

jego pierwotną strukturę. Największy procentowy udział w strukturze pokrycia terenu mają lasy iglaste, ponad 36...

Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

polskim na rynki zachodnie. W okresie jego działalności lasy państwowe obok górnictwa węglowego, stały...

Roślinność w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

lasów, nieduże wymagania, lasy obszarów wypoczynkowych, dolin rzek, na sandrach - monokultury, rozległe...

Gustaw Adolf Mehlig

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

zasady urządzeniowe. Lasy należały również do dóbr kościelnych. Najbardziej postępowa gospodarka leśna...

Użytkowanie lasu - przemysł i handel drzewny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

. W Królestwie Polskim dość ważną rolę gospodarczą spełniały tzw. „lasy spławne", obejmujące leśnictwa rządowe...