Benchmarking - strona 4

Modele zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

•Organizacja ucząca się •Zarządzanie procesami •Organizacja sieciowa •Benchmarking •Outsourcing Organizacja...

Pojęcie benchmarkingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

, uczenie się od konkurentów - to ów tajemniczy benchmarking. U podstaw tej metody leży słuszne założenie...

Pojęcia w zarządzaniu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Crowdsourcing - wykorzystywanie wiedzy i pracy sieci Benchmarking - analiza najlepszych praktyk konkurencji...

Zagadnienia egzaminacyjne pytania 6 na 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Beata Zbarachewicz
 • Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1561

zarządzania Reengineering Benchmarking Outsourcing Zarządzanie czasem. Zarządzanie relacjami...

Metody analizy zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

. - dostępności- pominięte przy omawianiu przez strzelczaka - benchmarking - zahacza o analizę porównawczą trade...

Zarządzanie strategiczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 819

albo czarne) Benchmarking wychodzi poza tradycyjną analizę pozycji konkurencyjnej. Sztuka najlepszyk praktyki...

Restrukturyzacja a TQM - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

", „żadnych usterek", „profilaktyka", „porównanie z konkurencją (benchmarking)", „synergia w pracy zespołowej...

Controlling i benchamrking( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

zaburzeń) 6. Benchmarking: proces polegający na doskonaleniu efektywności włanej org poprzez...