Ewolucja zasobowej koncepcji przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja zasobowej koncepcji przedsiębiorstwa - strona 1 Ewolucja zasobowej koncepcji przedsiębiorstwa - strona 2 Ewolucja zasobowej koncepcji przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Ewolucja zasobowej konce p cji pr z edsiębiorstwa: W ubiegłym stuleciu zasobami uznawano najczęściej tylko to co było materialne widocznie a ich zużycie dość jednoznacznie mierzalne. Rozwój gospodarczy wykazał, że uwzględnienie tylko materialnych zasobów jest niewystarczające a konieczne jest uwzględnienie czynników niematerialnych.
Współczesne przedsiębiorstwa, aby być konkurencyjne muszą rozwijać niezwykle szeroką gamę zasobów. Są to zarówno zasoby materialne jak i niematerialne. Każdy z tych grup zasobów…
Konkurencyjność zasobów przedsiębiorstwa:
„Przedsiębiorstwo powinno zadbać w pierwszej kolejności o aktywa dające przewagę w dłuższym okresie, a zatem:
specyficzne, występujące rzadko, mające mało substytutów
trwałe i niezmienne w czasie
podlegające prawnej ochronie
nieprzejrzyste, trudne do skopiowani przez konkurencje
kompleksowe powiązane z innymi zasobami, tworzące charakterystyczny układ dla danego przedsiębiorstwa.”
„Nie wszystkie umiejętności są kluczowymi kompetencjami, jedynie te, które dodają większą wartość niż analogiczne kompetencje u konkurencji” Kluczowe czynniki sukcesu - źródła przewagi konkurencyjnej:
Rynkowa pozycja przedsiębiorstwa ( możemy je mierzyć absolutnym lub relatywnym udziałem w rynku oraz ewolucją tego udziału ),
Kosztowa pozycja przedsiębiorstwa (koszty zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży ), marka i zakorzenienie rynkowe , kompetencje rynkowe i opanowanie technologii , rentowność i siła finansowa . Pomiar pozycji konkurencji ( zapamiętać , strategor ) Pomiaru tego dokonujemy według następującej sekwencji
określenie kryteriów pomiaru - kluczowych czynników sukcesu, ocena wagowa wybranych kryteriów, ocena stopnia opanowania wybranych czynników i porównanie go z osiągami konkurencji, ocena zbiorcza. Model LCAG opracowane przez E.P. Learned itp.
jest to uniwersalny model analizy przedsiębiorstwa polegający na wyszukania i badania wpływu na badane parametry.
Analiza SWOT - TOWS Zalety analizy
Wady analizy
Idea Benchmarkingu Benchmarking wychodzi poza tradycyjną analizę pozycji konkurencyjnej. Szuka najlepszej praktyki, gdziekolwiek ona funkcjonuje i prowadzi do zrozumienia jak tę najlepszą praktykę osiągnąć i wykorzystać w przypadku kreowania najlepszych wyników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz