Behavior - strona 11

Obasan - opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Images of war
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Obasan (1981), Kogawa’s best-known work, tells the story of one Japanese Canadian family living through World War II. Although a work of fiction, Kogawa describes events based on her own life and the novel aims to present an historically accurate pic...

Wstęp do socjoloii - wykłady

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Anna Karwińska
  • Wstęp do socjologii
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3332

biologicznych. BEHAWIORYZM- (behavior - zachowanie) Aronson uważa, że wychowanie jest najważniejsze...

Alternatywne teorie firmy

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Bednarz
  • Nauki o organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

(satisfying behavior) została wprowadzona do ekonomii przez H. Simona (1955). Jej ślady występują...

The Great Gatsby - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Historia literatury Amerykańskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 770

life at this party. The ostentatious behavior and conversation of the others at the party repulse Nick...