Bazalt - strona 5

Skały geologia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

), ( np. andezyt, bazalt). Czasem lawa np. po zetknięciu się z woda zastyga tak szybko, ze żaden składnik...

Wstęp do astronomii notatki z wykładów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Astronomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4004

więcej plagioklazów, przypominają ziemskie bazalty. Meteory mają znaczenie przy określaniu wieku Układu Słonecznego...

Geologia, MAGMATYZM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1918

się na kwaśne (np. granit, ryolit) i zasadowe (gabro, bazalt). W gablotach 2 i 3 omówione są ZJAWISKA...

Magmatyzm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

: • etap wczesnej krystalizacji – powstają oliwiny, pirokseny, plagioklazy (skały: perydotyt, gabro, bazalt...

Budowa Ziemi-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

krystaliczne 5,5-7 2,8-3,3 bazalty 6-6,2 3,5 granitoidy 5-5,5 3 wapienie 3,8-5,7 2,4-3,4 piaski 0,5-2 0,3-1,5 2...

Geologia - Wietrzenie fizyczne i chemiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Piotr Strzeboński
 • Geologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5579

, dolomitów); 1.1.3. lateryty (wietrzenie laterytowe np. bazaltów); 1.2. gleby sensu stricto 2.3. gleby...

Budowa globu ziemskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

(bazaltów) skorupę kontynentalną - grubość od 20 do 40km, a pod wysokimi górami od 70 do 80km, zbudowana...

Materiały kamienne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • prof. dr hab. Urszula Kęsik
 • Materiały budowlane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2443

na: -skały magmowe a) głębinowe - granit, sjenit, gabro b) wylewne - bazalt, andezyt, diabaz, porfir, melafir...

Notatki z wykładu o skorupie ziemskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4319

bazaltowa złożona z bazaltu, gabra lub granulitu (średnia miąższość ok. 20 km). Nieciągłość Mohorovičicia...