geologia, MAGMATYZM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
geologia, MAGMATYZM - strona 1 geologia, MAGMATYZM - strona 2 geologia, MAGMATYZM - strona 3

Fragment notatki:


M AGMATYZM to całokształt procesów związanych z działalnością magmową - powstawanie magmy, jej przemiany, gromadzenie się, przemieszczanie, chłodzenie i krystalizacja. Procesy te zachodzą albo w głębi Ziemi (plutonizm) albo na jej powierzchni (wulkanizm) i prowadzą do tworzenia się różnych skal magmowych. Plutonizm Wulkanizm Opracowanie wersji sieciow ej: dr hab. Włodzimierz Mizerski, mgr Elżbieta Sarnecka, mgr Katarzyna Skurek-Skurczyńska W prowadzeniem do wystawy MAGMATYZM jest poster 1 omawiający pojęcie magmatyzmu, magmy, jej powstawania i składu oraz obrazujący na schemacie szereg reakcyjny między minerałami w trakcie krystalizacji magmy. S kały magmowe, ze względu na miejsce powstawania, dzieli się na: plutoniczne czyli głębinowe (magma krzepnie i krystalizuje w głębi skorupy ziemskiej) oraz wulkaniczne = wylewne ( lawa zastyga na powierzchni ziemi). Tworzące się płytko pod powierzchnią terenu intruzje subwulkaniczne stanowią fację pośrednią . Skały te wykazują często struktury i tekstury typowe dla skał wylewnych. ( Rys. 1 ) Ten podział skał magmowych , dobrze zilustrowany blokdiagramem, przedstawiono w gablocie 1 , w której można zapoznać się także z minerałami skał magmowych. Minerały tworzą się podczas ochładzania i stygnięcia magmy w wyniku krystalizacji. W zależności od składu stopu skalnego tworzą je różne związki chemiczne. Stygnięcie intruzji w głębi skorupy ziemskiej trwa zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset lat i zależy od głębokości zalegania oraz wielkości i charakteru intruzji. Jest to odpowiedni czas na wykształcenie się dużych, pięknych kryształów. Natomiast na powierzchni Ziemi lawa stygnie szybko i kryształy maja na ogół mikroskopowe rozmiary i nieprawidłowe wykształcenie. Niekiedy krzepnięcie jest tak szybkie, że tworzy się bezpostaciowe szkliwo wulkaniczne. Skały magmowe zbudowane są z minerałów pierwotnych, czyli kryształów powstałych bezpośrednio z magmy (krzemiany i glinokrzemiany) i wtórnych, które są produktem przeobrażeń tych pierwszych. Na podstawie składu mineralnego skały magmowe zarówno plutoniczne jak i wulkaniczne dzieli się na kwaśne (np. granit, ryolit) i zasadowe (gabro, bazalt). W gablotach 2 i 3 omówione są ZJAWISKA PLUTONICZNE . W gablocie 2 przedstawiono klasyfikację skał plutonicznych oraz ich struktury i tekstury. Podział tych skał opiera się na ich składzie chemicznym, mineralnym, wewnętrznej budowie oraz formach występowania. Najczęściej stosowane jest kryterium składu mineralnego. Wydziela się 4 podstawowe grupy: skały kwaśne, obojętne, zasadowe i ultrazasadowe. Struktury i tekstury określają cechy wewnętrznej budowy skał magmowych czyli sposób wykształcenia, ułożenia i rozmieszczenia ich składników. Zależą one od szybkości i warunków krystalizacji magmy (

(…)

… jest na wielkości i charakterze ich fragmentów. Sa to bomby wulkaniczne, szlaki, scoria, pumeks, lapille i popioły wulkaniczne. Skondensowane osady materiału piroklastycznego noszą nazwę tufów, a jeśli zawierają domieszkę materiału niewulkanicznego określa się je jako tufity. Wulkanizm postrzegany jest jako żywioł przynoszący śmierć i zniszczenie ale pamiętać należy, iż popioły wulkaniczne zapewniają nadzwyczajną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz