Barbara Fatyga

Zajęcia IV- kultura

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Anna Kozłowska
  • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

samochód i telefon komórkowy  korzysta z kultury popularnej  pali papierosy Wnioski (Barbara Fatyga...

Narkotyki- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2429

. Z badań Barbary Fatygi i Jolanty Rogali-Obłękowskiej, autorek książki "Style życia młodzieży a narkotyki...

Socjologia wychowania - wykłady

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Ewa Bielska
  • Socjologia wychowania
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 7658

...WYKŁAD 1 ZAGADNIENIA WSTĘPNE Socjologia wychowania – subdyscyplina socjologii ogólnej. Przedmiot socjologii ogólnej: Wotherspoon: relacje między jednostkami a społeczeństwem, sposób, w jaki struktury i praktyki społeczne kształtują jednostki i są przez nie kształtowane. Szczepań...