Bakterie nitryfikacyjne - strona 6

Skrypt do egzaminu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

przy współudziale bakterii nitryfikacyjnych (nitryfikatory). 3. Azot w postaci białek roślinnych wykorzystywany...

Zagrożenia cywilizacyjne - zaliczenie

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przyswojony przez organizmy autotroficzne. Bakterie nitryfikacyjne utleniają jony amonowe azotanów, zaś...

Bakterie grzyby wirusy

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4326

, wodoru). I tak na przykład rozpowszechnione w glebie bakterie nitryfikacyjne utleniają amoniak i sole...

Technologia wody i ściweków

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • prof Nowicki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1659

Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: ścieki, rodzaje ścieków, kolektory, ścieki bytowo-gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki opadowe, ścieki fekalne, chłodność odbiornika, reaktory, warunki w strefach bioreaktorów. A także: kraty i sita, wytyczne projektowania krat, odtł...

Egzamin z biologii

  • Politechnika Gdańska
  • Biologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

autotroficznymi są: a) rośliny zielone, bakterie purpurowe, bakterie b... b) sinice, bakterie purpurowe, bakterie...