Bóg Ojciec - strona 6

Sakrament Bierzmowania - opis i znaczenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2016

po otrzymaniu Ducha Świętego upodabniają się do Chrystusa. Modlitwa ta ma charakter EPIKLEZY, skierowana do Boga...

Scholastyka wieku XIV

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

, nawet byt. Eckhart głosił, że Bóg Ojciec jest Pojmowaniem, Syn - Życiem, a Duch Święty - Bytem...

Średniowiecze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

jako namiestnik Boga, od którego bezpośrednio otrzymał władzę - władca świecki - obraz Boga-ojca (boska natura...

Apostołat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Andrzej Wańka
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239

gorliwość w wierze, wierzą w Boga Ojca wszechmogącego i Syna Bożego, uznają inne sakramenty, sprawują...

Deklinacja męska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1561

. takie jak: Bóg, ojciec, ksiądz mają w tym przypadku odziedziczoną z epoki psł. końcówkę -e. Boże, ojcze, księże...

Sakramenty Kościoła - sakramentologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379

: Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał ze sobą świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego i Zesłanie...

Religie świata

Pobrań: 98
Wyświetleń: 2191

i wszelkiego życia. Uznają też, że Chrystus to jedyny Syn Boga, który istniał i istnieje z Bogiem Ojcem, zanim...

Wstęp do sakramentów 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

cześd Bogu Ojcu, i wszczepia ich w siebie samego i w Kościół, który jest Jego Ciałem...