Awangarda - strona 3

Kierunki literackie5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

FUTURYZM - jeden z podstawowych prądów artystycznych awangardy, zainicjowany pod koniec I dekady...

Poezja polska okresu XX-lecia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

zachowawczymi a awangardowymi (konkretnie między Skamandrem a Awangardą Krakowską) oba te przekonania autorzy...

Poezja polska okresu XX-lecia 2

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

zachowawczymi a awangardowymi (konkretnie między Skamandrem a Awangardą Krakowską) oba te przekonania autorzy...

Ład społeczny

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2352

ładu monocentrycznego pełni partia awangardy, a ściślej można nawet powiedzieć — mit partii awangardy...