Autokracja - strona 6

Pojęcie metateorii pedagogicznej- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3920

Pojęcie metateorii pedagogicznej Definicja; „Metateoria” (gr. Meta – poza + theoria – oglądanie, badanie). 1) Teoria posługująca się metajęzykiem i zajmująca się badaniem i opisywaniem teorii edukacyjnej. 2) Teoria wyższego stopnia w stosunku do opisywanej, każda teoria, której przedmiotem jest pew...

Nauka o polityce - wykłady, dr Dzwończyk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5705

przeciwstawne demokracji: autokracja - rządy jednostki lub wąskiej grupy osób, które nie podlegają kontroli społ...

Doktryny opisowo

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1589

w sposób niewydolny.. autokracja - (gr. autokratés, samowładny) - system rządów sprawowany przez jedną osobę...

Podstawy pedagogiki

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3948

zastępuje tu celowe wychowanie i autokracja. Psychologia poznawcza jest powiązana z takimi dziedzinami...

Socjologia organizacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6587

Zagadnienia dotyczą m.in.: obserwacja zachowań ludzi, empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny, funkcje badań socjologicznych, przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji, społeczeństwo organizacyjne, podział grup społecznych, rola społeczna, wzór osobow...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7581

- autokracja/demokracja - tradycja/nowatorstwo - monocentryzm/policentryzm - homogeniczność/heterogeniczność...

Socjologia organizacji - 96 zagadnień

 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2534

Przedmiot Socjologii Organizacji - 96 zagadnień Przedmiot Socjologii Organizacji Pojęcie wewnętrznej i zewnętrznej obserwacji zachowań ludzi. W metodologii badań socjologicznych wyróżnia się dwa sposoby obserwacji rzeczywistości społecznej - obserwację zewnętrzną i wewnętrzną. Obserwacja zewnętrzna...

Opracowanie zagadnień - Zasada legitymizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Historia Doktryn Polityczno Prawnych Opracowanie pytań i zagadnień (XIX i XX wiek) Collegium Iuridicum Novum Toruń, 2008 r SPIS TREŚCI Myśl polityczna wieku XIX Zasada legitymizmu, doktryna teokratów Konserwatywna krytyka rewolucji w Niemczech Romantyzm Niemiecki w XIX w. Myśl Niemieckiej s...