Atrakcyjność fizyczna - strona 7

Trzeci szympans - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

. Również atrakcyjność fizyczna odgrywa duże znaczenie (ale mniejsze w porównaniu do cech osobowości)- i w tym wypadku...

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3703

społecznej, funkcja regulowania zachowania seksualnego, rola podobieństwa społecznego, rola atrakcyjności...

Manipulacja

Pobrań: 154
Wyświetleń: 1344

na ustępstwo. Badania pokazują takŜe, Ŝe bardzo waŜna jest atrakcyjność fizyczna - o ludziach przystojnych...

Psychologia - Grupa

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2177

danego bodźca, tym bardziej jesteśmy skłonni ten bodziec polubić (np. reklama w TV) wpływ atrakcyjności...

Psychologia kontaktu - skrypt

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1743

i za co. Atrakcyjność fizyczna Zjawisko aureoli- pozytywna cecha człowieka działa opromieniająco na wszystkie pozostałe...

Omówione zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Jacek Pawlak
 • Psychologia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1274

innych #kreowanie podobieństwa #zwiększanie własnej atrakcyjności fizycznej #udawanie skromności; PROTEAN MAN...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Justyna Pawlak
 • Psychologia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1729

innych #kreowanie podobieństwa #zwiększanie własnej atrakcyjności fizycznej #udawanie skromności; PROTEAN MAN...