Astenosfera - strona 2

Czas geologiczny

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
 • Hydrologia oraz nauki o Ziemi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

tej głebokosci znajduje sie astenosfera. W astenosferze zmianie ulegaja własciwosci skał na przestrzeni zaledwie...

Budowa wnętrza Ziemi

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

astenosferze. Schemat budowy Ziemi (a) oraz najważniejsze właściwości fizyczne sfer (b): A – skorupa, B – górny...

Notatki z wykładu o skorupie ziemskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4319

(MOHO) oddziela skorupę kontynentalną od znajdującego się poniżej płaszcza Ziemi. Astenosfera - leżąca...

Wykład - Trzęsienia ziemi

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

górnego płaszcza - astenosferze - brzegi płyt zaznaczają się strefami aktywności sejsmicznej, wulkanicznej...

Wykład z geologii o tektonice płyt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3577

, które mogą się przemieszczać po powierzchni astenosfery. Płyty są odnawiane w strefach akrecji i niszczone w strefach subdukcji...

Uskoki i fałdy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

lecz mogą się przemieszczać w obrębie plastycznej astenosfery, odsuwając się od siebie z prędkością 11-180 mm rocznie...