Czas geologiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas geologiczny - strona 1 Czas geologiczny - strona 2 Czas geologiczny - strona 3

Fragment notatki:

CZAS GEOLOGICZNY Powstanie Ziemi Mechanizm powstania układu słonecznego nie jest wyjasniony i wia_e sie z teoriami dotyczacymi powstania wszechswiata. „Wielki wybuch” uznawany przez współczesna kosmologie za najbardziej prawdopodobny model powstania Wszechswiata  13,7 mld  lat temu z gestej i goracej  osobliwosci poczatkowej wyłonił się Wszechswiat. Od tamtej pory sama przestrzen  rozszerzała sie z biegiem czasu "unoszac" ze soba galaktyki. Termin  Wielki Wybuch  okresla moment, rozpoczecia  rozszerzania  sie Wszechswiata Wielki wybuch  nie był eksplozja, gdy_ proces ten, nie polegał na ekspansji w pustej przestrzeni lecz dotyczył "rozdymania" przestrzeni jako takiej. Prawdopodobnie  Układ Słoneczny  jest wzglednie młody, bowiem kształtował sie około 5 mld lat temu, gdy Wszechswiat osiagnał ju_ dwie trzecie obecnej wielkosci. Obecnie powszechnie przyjeta jest hipoteza Harolda C. Ureya z 1952 roku, która przyjmuje: -Słonce powstało z zageszczonej kosmicznej chmury gazowo-pyłowometeorytowej -z pozostałosci tej chmury powstały planety w wyniku koncentracji materii pod wpływem grawitacji -kondensacja materii spowodowała rozgrzanie planet i ich czesciowe lub całkowite  upłynnienie W stadium upłynnienia doszło do grawitacyjnego rozdzielenia materiału planetarnego w ten sposób, _e składniki najl_ejsze znajdowały sie na zewnatrz a cie_sze we wnetrzu planety. Ziemia podobnie jak układ słoneczny powstała przed około 4,5 (4,6 –4,8)  mld lat. Obecnie przypuszcza sie, ze duzo wczesniej. (W XVII wieku arcybiskup James Usher na podstawie biblii ustalił date powstania Ziemi południe 23 pazdziernik 4004 B.C.) Skorupa ziemska była poczatkowo niestabilna, cienka i składała sie ze skał typu bazaltów. Nie było hydrosfery a atmosfere stworzyły tlenek i dwutlenek wegla, siarkowodór, dwutlenek siarki, amoniak, chlorowodór, para wodna i inne gazy. Gdy temperatura powierzchni obni_yła sie poni_ej 100C mogła kondensowac sie para wodna. Powstały pierwsze zbiorniki wód – zaczał działac pra hydrologiczny cykl. O istnieniu hydrosfery juz ok. 0,5 mld lat od powstania Ziemi swiadcza pierwsze skały osadowe wieku ok. 3,8 mld lat. Czas geologiczny W okresie 4,5 mld skorupa ziemska ulegała daleko idacym przeobra_eniom. W miejscu oceanów powstawały wysokie góry. Te z kolei były niszczone zrównane (peneplenizacja) i w ich miejsce powstawały kolejne morza i oceany. Mimo, _e przebieg procesów geologicznych jest bardzo powolny, rozpatrywane w długim okresie czasu sa w pełni zrozumiałe. Przykłady: - jesli w zbiorniku morskim lub oceanicznym odkłada sie 1 mm osadu rocznie, to przez milion lat mamy 1000000 mm czyli 1 km. obserwowane obecnie procesy biegna du_o szybciej:

(…)

… ponad 12 km na Półwyspie Kola: Kolskaja Swierchgłubokaja
12 262 m
W stosunku do promienia ziemskiego jest to tylko ułamek procenta.
Budowe głebszych partii Ziemi rozpoznano głównie za pomoca fal sejsmicznych,
obserwujac ich zachowanie podczas przechodzenia przez ró_ne osrodki.
Fale sejsmiczne powstaja wskutek zaburzenia równowagi w ciele spre_ystym jakim
jest skorupa ziemska i głebsze partie Ziemi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz