Apatyt - strona 10

Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

) respiracyjny 2,0 - Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krzemionkę krystaliczną < 2 % wag. a) całkowity...

Koncesje charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2254

oraz pierwiastków promieniotwórczych; 3) apatyt, baryt, fluoryt, fosforyt, gips i anhydryt, piryt, siarkę rodzimą...

Cykle biogeochemiczne - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Cykle biogeochemiczne Krążenie pierwiastków w biosferze Organizmy   żywe   powstały   z   materii   nieorganicznej,   z   tych   pierwiastków,   które   były   najpospolitsze   i   najbardziej   dostępne.   Pierwiastkami najbardziej rozpowszechnionymi we Wszechświecie są kolejno: H, Hę, O, C, N, ...

Wyniki badań oporności - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

. apatyt, czyli ortofosforan wapnia (Ca10(PO4)6(OH)2) o 3. M. Kacperski, Polimery 47, 801, 2002. stosunku...

Opracowanie - określenie trwałości implantów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

  1       Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki  Katedra Biomateriałów            PRACA DOKTORSKA              Patrycja Rosół            OKRE Ś LENIE TRWAŁO Ś CI IMPLANTÓW Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH                                ...

Gleboznawstwo - zestawienie działów

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Bolesław Bieniek
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4032

-Zawartość w glebie nie przekracza 3 - 50 mg/kg -Źródłem jest apatyt. Wzajemny stosunek pierwiastków...

Geologia ogólna - Etapy powstania i ewolucji planet

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia ogólna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2093

Geologia ogólna Etapy powstania i ewolucji planet Model kondensacyjno- kreacyjny: Powstanie protosłońca (obłok kurczy się, wiruje, a materia koncentruje się w środku) Powstanie słońca (rozpoczynają się procesy termonuklearne, a Słońce zapala się) Powstanie dysko protoplanetarnego (pozostałe cz...

Geochemia - egzamin wyjaśnione zagtadnienia

 • Geochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2240

GEOCHEMIA – ZAGADNIENIA DO EGZAMINU1.Od jakich cech pierwiastków zależą w największym stopniu ich własności geochemiczne? Własności chemiczne atomów pierwiastków zależą w ogromnym stopniu od liczby atomowej (pozycji w układzie okresowym) i wynikają w dużym stopniu z ilości i rozmieszczenia elekt...