Antracen

Źródła zanieczyszczeń żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

IRAC opsało 48 zw., z czego 30 uznano za rakotwórcze dla zwierząt, są to min: benzo(a) antracen...

Paliwa ciekłe - ropa naftowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

, fenantren i antracen oraz ich homologi, - węglowodory olefinowe występują w niewielkich ilościach w ropie...

Spektroskopia Ramana-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Komorowska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

Diody Laserowe: 782 i 830 nm Nd: YAG: 1064 (532 nm podwojona częstość ) Fluorescencja Widmo antracenu...

Toksykologia - wyklad 9

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456

ALOINA: antraglikozyd (aglikon to trójpierścieniowa pochodna antracenu) występuje w liściach różnych...

Wykład - antrazwiązki

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Leszek Guz
 • Biologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1596

- Są to związki pochodne antracenu o działaniu przeczyszczającym ZAWARTE W: - stężałym soku z aloesu (Alona...

Areny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

, antracen i wyŜsze areny oraz pochodne węglowodorów aromatycznych, np. fenole, aminy aromatyczne, pirydyna...