Animizacja - strona 3

Analiza stylistyczna tekstu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1792

zagląda komuś w oczy; kolory się gryzą to animizacja. Przypisanie zaś zjawiskom natury, tworom...

Czechowicz Wybór poezji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

dzięki systemowi animizacji i personifikacji. Nawiązania do motywów mitologicznych zdradzają obecność...

Tworczość Brunona Schulza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

kierunki i ogólne zasady: → zamieszanie sfer - dążność do personifikacji lub animizacji przedmiotów...

"Pan Tadeusz" - geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1246

. Najważniejszym środkiem artystycznym stosowanym przy opisie przyrody są animizacje i personifikacje. Świadczy...

Zestawy egzaminacyjne ze staropolski

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2373

antyk, średniowiecze I 1.Kaznodziejstwo w średniowieczu na tle tradycji europejskiej. 2.Horacjanizm w twórczości Kochanowskiego. Imitacja i emulacja- omów na wybranych przykładach. 3.Trop.1.Nauczanie religijne wśród chrześcijan, uprawiane początkowo przez Apostołów i pierwszych biskupów, rozpowszech...