Anilina - strona 7

Alotropia i odmiany alotropowe

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1820

. amoniak NH3, woda H2O, anilina C6H5NH2 i inne związki organiczne zawierające grupę aminową NH2...

Napięcie powierzchniowe

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

Olej rycynowy Nitrobenzen Anilina Gliceryna Woda destylowana Szkło sodowo-wapniowe w temperaturze 1000...

Toksykologia - Zagadnienia

  • dr inż. Anna Brzozowska
  • Toksykologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

. toksycznych od sub. wyjściowej ►analogi aniliny z herbicydów fenylomocznikowych i karbaminianowych ►ETU...