Analogia iuris - strona 9

Encyklopedia Prawa - opracowanie pytan (opisowe)

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1680

1. Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy? Prawoznawstwo - (zaliczamy do nauk społecznych) jest nauką o państwie i prawie oraz o poglądach na państwo i prawo. Nauka – jest to uporządkowany zespół twierdzeń o otaczającej nas rzeczywistości, zespół twierdzeń o sposobach poznawania rzeczywisto...

Encyklopedia prawa

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

1. Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy? Prawoznawstwo - (zaliczamy do nauk społecznych) jest nauką o państwie i prawie oraz o poglądach na państwo i prawo. Nauka – jest to uporządkowany zespół twierdzeń o otaczającej nas rzeczywistości, zespół twierdzeń o sposobach poznawania rzeczywisto...

Encyklopedia prawa (31 str)

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

1. Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy? Prawoznawstwo - (zaliczamy do nauk społecznych) jest nauką o państwie i prawie oraz o poglądach na państwo i prawo. Nauka – jest to uporządkowany zespół twierdzeń o otaczającej nas rzeczywistości, zespół twierdzeń o sposobach poznawania rzeczywisto...

Encyklopedia prawa opracowanie

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1568

1. Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy? Prawoznawstwo - (zaliczamy do nauk społecznych) jest nauką o państwie i prawie oraz o poglądach na państwo i prawo. Nauka – jest to uporządkowany zespół twierdzeń o otaczającej nas rzeczywistości, zespół twierdzeń o sposobach poznawania rzeczywisto...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2821

infercncyjne takie jak: a contrario. analogia legis itp. ), 4. nie została formalnie derogowana tzn. uchylona...

Stadia poszukiwania pomysłów

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Aleksander Buczacki
  • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

Stadia poszukiwania pomysłów : 1. Ustalenie obiektu do usprawniania 2. Przeprowadzenie analogii 3...

Podstawy prawa - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1848

w prawie służy analogia: Analogia legis (z ustawy) Analogia iuris (z prawa) Sąd na użytek rozpatrywanej sprawy...