Analiza wskaźnikowa - strona 7

Zarzadzanie kadrami i konspekt

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

kadrami, portfolio kadrowe, analiza wskaźnikowa i opisowa potencjału kadrowego). 12. Kultura organizacyjna...

Rodzaje biznesplanów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

poręczenia, gwarancje, zobowiązania warunkowe. Analiza wskaźnikowa aktualnej sytuacji finansowej: Wskaźniki...

Biznesplan - istota i rodzaje

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1596

– udzielone poręczenia, gwarancje, zobowiązania warunkowe. Analiza wskaźnikowa aktualnej sytuacji finansowej...

Analiza decyzyjna - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Julian Urban
  • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

procedur decyzyjnych (procedury rozmyte i nie poddające się algorytmizacji) analiza wskaźnikowa rzeczowych...